Doświadczenie:

Od 2007 roku jestem wykładowcą w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowałam jako lektor języka rosyjskiego na Politechnice Krakowskiej, współpracowałam m.in. z Wydawnictwem Literackim, Wydawnictwem Hachette, firmami Corporate Services, Mostostal Kraków S.A., Quantum Software Kraków, studiem filmowym Apple Film Warszawa, czasopismem Nowa Europa Wschodnia i wieloma innymi.